2.díl - DARK SECRET Saga

25. listopadu 2011 v 12:27 |  RHAPSODY of Fire

Symphony of Enchanted Lands II

(Symfonie Okouzlujících zemí, 2. díl)
Algalord povstal z vlastních trosek, majestátnější a krásnější, než kdy dříve. I během dob překrásného a zaslouženého míru se ale tiše šeptá o tajemné hrozbě...
Mocní mágové a hrdinové prapůvodních válek Iras a Etherus ustanoví Řád bílého draka, který postupně vyhledá šest ze sedmi černých knih, které po sobě zavražděný Nekron zanechal, aby se pojistil pro případ, že bude svržen zpět do pekel. Knihy jsou psány krví umučených andělů, a popisují proroctví "Temné Tajemství", dle kterého jednou povstane sedm nesmrtelných okřídlených démonů, kteří budou schopni otevřít brány pekla a Nekron bude znovuzrozen. Je jasné, že jeho msta by byla hrůzovládou ve jménu kosmického chaosu, hrůzovládou nepopsatelných následků. Sedmá kniha obsahuje právě návod k Nekronovu oživení. Anděl Erian byl jediný, kdo věděl (od bohů kosmického světla), jak vzkříšení zabránit, a svojí vlastní krví toto vepsal do Bílé knihy. Sedm démonů pak andělé proměnili v kámen. V dobách rudého měsíce, před 3000 let, kdy válečníci temných zemí vítězili nad Severními zeměmi, tuto bílou knihu démoni našli v tajemných jeskyních Ainoru. Schovali ji kdesi v temných zemích. Kde, to věděl jen Vankar, nejmocnější kouzelník Temných zemí. Panovalo přesvědčení, že bílá Erianova kniha bude ukryta na tomtéž místě, jako temná kniha vzkříšení. A proto Řád bílého draka povolal své členy na nalezení obou knih. Iras Algor chtěl výpravu vést, ale neznal cestu do Temných zemí. Navzdory mnohému nesouhlasu byl tedy vyhledán Dargor, Pán stínů Temných hor... A tak tedy Iras Algor - vypravěč - čaroděj z Hor-Ladu, hrdina Khaas, bojovnice a princezna ze Země vodopádů Lothen, a král jeskynních Elfů Tarish, jsou pověřeni pod vedením Dargora dojít do Jeskyní Dar-Kunor v samotném Hargoru, kde, jak tvrdí Pán stínu, je Temná kniha ukryta.
Hrdinové se sejdou v zeleném Elgardu, kam se sjíždí i spousta dalších králů, elfů, trpaslíků a dračích pánů. Zde vzpomenou na umučeného hrdinu Arvalda, jeho princeznu Airin, a Ledového válečníka, a pomodlí se k mocnému čaroději Aresiusovi. Pak už se vydávají do Elorie, nádherné Země draků, kde objevují mnoho překrásných výjevů, poznávají spoustu roztodivných bytostí. Pak pokračují do Urienu, mytické Země bohů, ze které zbyly po poslední z pradávných válek jen trosky. Když dosáhnou věčných vodopádů na konci Elorie, slunce se začíná vytrácet. To dosáhli Šedých hor. Čaroděj Iras Algor má sen o boji aděla Eriana v šesti prvotních válkách. Kraj je tvořen skalami plnými nástrah, kterými je Dargor zatím bezpečně provází. Také se citelně ochladilo. Ve skalách se ukrývají Nekronovi dosud věrní vojáci Temné sekty. Skupina se jim zatím úspěšně vyhýbá, pomocí větrů Naira, Oriel a Tarna jsou jejich stopy vždy okamžitě zaváty. Dargor začíná mít těžké sny. Jednou se mu zjeví Vankar - učitel a otec, a vyčítá mu jeho zradu. Varuje ho, že má stále v žilách jeho krev, je napůl démon a vždy bude jedním z nich. Dargor přiznává, že ví, že za své prokletí zaplatí, ale přísahá mu válku až do konce svých dnů.
Potom už je Iras vede do hor Erinoru, jediného z legend lidem známého průchodu do plání Temných zemí.
Dorazili do Hargoru, země, kterou se odváží přelétnout pouze orli. Zcela se vymyká realitě, a je plná pachu smrti a ozvěn řevu démonů, toužících po mstě. Elfský král Tarish se nabídl, že najde vstup do Dar Kunorských jeskyní. Věděl, že je to kdesi v černé ledové řece. Ta protékala mezi močály plnými hnusu. Král Tarish se do ní ponořil a zmizel. Když se po dvou dnech vrací, vítají ho jako hrdinu. Vchod do samotného Dar-Kunoru mu ukázali jeho bratři Elfové, kteří zde přebývají v jeskyních. Skupina se v podivné zemi naposledy pokouší usnout, před možná poslední výpravou v životě. Dar Kunor, jako by čekal, až pohltí jejich duše...

Triumph Or Agony

(Triumf nebo agónie) .
Hrdinové si dopřávají posledních okamžiků výhledem do temné krajiny Hargoru. Moudrý Iras vypráví... Během první ze šesti prapůvodních válek proti silám temnoty, se zdejší divoké skály staly útočištěm pro plaché Elfy. Zemi pojmenovali Irith a vypadala jako ráj na zemi plný krás a pokladů. Jeden takový - zvláštní Smaragdový kámen vlastnil Naimur. Toho zajmul Atlon "pekelný" a dlouho jej mučil. Jeho bratr Loinir jej již nemohl zachránit, přišel o svoji zbraň, ale podařilo se mu zmocnit se kamene a uniknout. Z kamene si nechal vytesat nový meč. Během dalšího krvavého útoku Elfů pomocí tohoto meče hravě pomstil svého bratra. Cítil ale obrovskou sílu z tohoto ostří, a tak raději požádal čaroděje, aby ho prohlédli. Ti zjistili, že kámen byl nabit silou samotnými anděly a přikázali nebezpečný předmět schovat za Slonovinovou bránu. V dračím roce 9000, po šesté a poslední prapůvodní válce Nekron konečně pokořil Irith. Země zcela zchřadla a odumřela, vymizely vodopády a zvěř se vydala jinam. V centru osvojené nové Temné země, kterou pojmenoval Hargor pak nechal Nekron pod vedením čaroděje Vankara vystavět obrovský monument z kostí poražených Elfů a lidí - Dar Kunor.
Hrdinové dlouho bloudí skalnatým bludištěm připomínajícím pavučinu. Dargor, který tajně sní o lásce a novém životě, se začíná obávat, že ho žádné skutečné světlo nečeká. Je zpět v temnotách a vybavují se mu nejhrůznější detaily jeho dětství: noci bolesti, proudy krve, které pil, pekelné ohně, které miloval. Pak si vzpomene na Bojovníka Ledu a znovu odpřísahá boj, proti Nekronovi. Khaas je schopen spatřit na jednom z kamenů neviditelnou kresbu šípů, které jim ukazují cestu. Proplazí se tak k rudé řece protékající mezi dvěma portály z lebek a kostí. Dále na velikém kameni objeví nápis: "Vkročte do krvavé propasti, nechte se vést Nekronovou temnou vůlí a nalezněte sílu v samotném jeho jméně." Čaroděj Iras zná Nekronskou abecedu a geometrii, a po vyslovení správných čísel zapsaných v Nekronově jméně se objeví neviditelné schody, které je zavedou mezi portály a do samotné brány smrti. Kosti lidí a elfů všude kolem. Je evidentní, že se zde i nadále dělají obřady. Že Nekron má stále své vyznavače, kteří plánují jakkoli napomoci jeho vzkříšení. Tam Dargor dobře pozná Temnou knihu, o které mu Vankar tak často vyprávěl. Jakmile ji ale vezmou, začínají se ze země i stěn kolem ozývat skřeky. Umučení a popravení obyvatelé Irith se probouzejí ze smrti a derou se ven... Hrdinové se dají na útěk. Brzy ale stojí nad propastí mezi portály, a není čas luštit hádanky. Skočí tedy do hnilobné rudé řeky... Jen zázrakem se jim podaří dostat se až za portály a zpět do skal. Prchají až zcela vyčerpaní dosáhnou Orinu, města šedých stěn. Po zasloužené očistě a odpočinku se vydávají na dlouhou pouť zpět do Elgardu, aby zde prozkoumali ukradenou Sedmou Černou Knihu...

The Frozen Tears Of Angels

(Zmrzlé slzy andělů)
Černá kniha odhalila nejen přesný postup Nekronova vskříšení, ale i vše, co svět čeká po něm. Důkazy z Dar-Kunoru nasvědčují tomu, že temná sekta se opět šikuje a skutečně vzkříšení připravuje. Také je jisté, že Andělská Erianova kniha není pouze legendou, ale musí být nalezena, neboť je to jediná možnost, kterak tomuto aktu zabránit. Iras, Dargor, Khaas, a Tarish se tedy vydávají do Ainoru, posledního města před zemí ledové nicoty. Cestou krajinami zla tuší přítomnost démonů, ale ani jeden si netroufne zaútočit na Dargora, který sám neví, jaký má být jeho osud. V pevnosti Ainoru nenalézají Erianovu Bílou knihu, ale tisíce knih v její nejvyšší věži. Po dlouhém studování se dozvídají o místě zvaném Har-Kuun, kde se prý Nekron během prapůvodních válek ukrýval. Vychází najevo, že Erianova kniha se nalézá právě tam, za Černou branou, kde byl pokřtěný i samotný Dargor...

The Cold Embrance Of Fear (A Dark Romantic Symphony)

(Ledové sevření strachu)
Po neuvěřitelně dlouhé pouti skrze ledové země přicházejí hrdinové před černou bránu do pekla Har-Kuun, když v tom uslyší nelidské vytí. První Nekronova armáda Temné sekty se už zformovala. Pak se celá krajina nadpřirozeně zdvihne a strhne je lavina. Iras je zraněn. Objeví se před nimi hora z čistého ledu. Za ní se hrozivě tyčí sedm černých věží a před nimi sedm zkamenělých démonů. Hrdinové vejdou do pevnosti a zde, pod pokřivenými křídly zkamenělého Černého draka, nalézají Erianovu knihu andělů. Čaroděj knihu otevře, ale v tu chvíli Elfí král Tarish mu položí nůž na krk a knihy se zmocní. Než ale uprchne, vrhnou se na něho Dargor a Khaas. Khaas je také zraněn a Tarish se znovu pokouší o útěk. Dargor ho však dostihne. Před smrtí Tarish z knihy vyrve listy a zničí je. Když se Iras znovu probere, ihned si žádá knihu, aby ji prohlédl. Irasovo celoživotní snažení je však nakonec úspěšné. Kniha je téměř neporušena, chybí pár kusů zadních listů. Zcela na pokraji vyčerpání a prochladnutí skupina dorazí do vesnice elfích skřítků Nairin na úpatí bílých hor. Iras je brzy vyléčen zdejší medicínou a usedá k Erianově knize andělů...

From Chaos to Eternity

(Z chaosu do věčnosti)
Erianova kniha vydává své ukrutné tajemství...
Během poslední ze šesti prapůvodních válek docházelo k nejkrutějším bitvám a spousta nevinných duší včetně žen a dětí byla umučena. Mimo hrdinných osudů, které rozplakaly samotné anděly, se v knize dočítáme o zradě Černého draka Thanora, který vyzradil andělům místo Nekronova úkrytu. Když se toto Nekron dozvěděl, řádění netvorů otřáslo celou zemí. Pak, během svého drtivého vítězství se Nekron Thanora zmocnil a nechal ho krutě mučit. Vyly mu vyňaty obě oči a po své popravě byl proměněn v kámen. Tak měl zůstat navěky nad osudovou Erianovou knihou v Har-Kuunu. Po skončení válek zbylí andělé vzali tyto oči a i ty proměnily v drahé kameny Aelin a Mornir, po té je věnovali Zemi. Ke konci knihy se hrdinové dočítají podrobnosti o Nekronově plánu vzkříšení. V den sedmého zatmění slunce (poslední ve století), zlé energie udržované Temnou sektou umožní sedmi démonům osvobodit se z kamenné podoby a otevřít opět brány pekel všem žíznícím nestvůrám. Jediná možnost, jak tomu zabránit je oživit v ten samý den Thanora - najít a vrátit mu jeho oči. Dargor a Khaas, dva nejsilnější hrdinové naleznou tyto kameny, ale stojí to Khaasův život a život Dargorova koně. Členů temné sekty přibývá. Také ochránci Matky země se ale srocují. Válečníci, Elfové, pánové draků, trpaslíci i draci samotní, všichni se stahují k pekelným branám, aby zabránili jakémukoli ďáblovu synu vniknout na zemi. Pak se mágové Iras a Etherus, společně s Dargorem a Lothen vydávají zpět do Har-Kuunu za černým trakem. Čas ale běží příliš rychle, a stín měsíce se dotkne sluneční korony.
Než stihli dorazit, temní andělé již otevřeli sedm černých bran a stvůry svádějí první bitvy o kusy Okouzlujících zemí. Lothen umírá. Dargor poháněn touhou po pomstě a mágové nabití energií z okolních bitev znovu vcházejí do pevnosti Har-Kuun a navracejí Thanorovi oči. Ze země se ozývá Nekronův řev. Temní andělé se vrhají proti Thanorovi, který otevírá zářící oči.
Členové Temné sekty v ledových zemích prohrávají, jejich krev barví sníh a černá s přicháze-jícím světlem.
Etherus, vrchní mág Řádu bílého draka zakázaným kouzlem zničil Korase, vůdce sedmi okřídlených démonů. Sám ale na následky tohoto činu umírá. Thanor postupně zničí všech šest zbývajících hlavních démonů. Pak se vrací zpět do hlavní haly a promění se zpět v kámen. Po chvíli ticha se však jeho oči znovu rozzáří a zaměří se na Dargora.
Na místo zničení se však na jeho zbroji objevují pouze promítnuté znaky, poslední slova z Erianovy knihy:
"Já jsem Erianovo převtělení, jsem vyvolený zajít za samotný svět a vyzvat Nekronovu ďábelskou duši a jednou pro vždy zničit zdroj síly, která ho naplňuje." Dargor, který to celou cestu tušil, slyšel své jméno stále častěji od andělů větru a bouří, se tohoto strašného úkolu vždy děsil. Nakonec však přijímá a beze slov vchází do brány do absolutní černoty, kde umírá a vysvobozuje tak svoji duši. Za Dargorem se portál zavře a zmizí.
Dargorova duše pak splývá s duchem anděla Eriana. Kombinací nejvyšších energií kosmu vzniká nová čistě božská forma života... a Bůh kosmického světla dýchne opět na Zemi.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 happysitecelebs happysitecelebs | Web | 25. listopadu 2011 v 12:34 | Reagovat

pekný dess :P

dáš mi prosím hlas ? :P rada oplatím v čomkoľvek :P

http://vianocny.datart.sk/ema-porubska-si-praje-notebook-hp/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama